a

Polityka prywatności

  /  Polityka prywatności

RODO OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest NEVER AVERAGE ADRIAN SAJDAK, NIP: 5512622339, REGON: 362195523, Ul. Wojska Polskiego 20, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Kto w naszej firmie jest odpowiedzialny za informacje dotyczące przetwarzania danych? Nasza firma nie kwalifikuje się do obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych, jednak wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną, z którą można skontaktować się: a) Drogą e-mail: neveraverage2015@gmail.com b) Pisemnie na adres: Never Average  Ul. Wojska Polskiego 20, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Never Average przetwarza twoje dane? Never Average przetwarza Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do realizacji usługi związanej z danymi dotyczącymi zdrowia, są to dane szczególnej kategorii. ( Podstawa prawna Art. 9 RODO) Do działań związanych z przetwarzaniem tych danych należą: – prowadzenie dokumentacji medycznej, – możliwość umawiania wizyt drogą telefoniczną czy za pomocą Internetu z wykorzystaniem adresu e-mail; -możliwość kontaktu z pacjentem w celu realizowania usług przez Never Average -udostępnianie dokumentacji medycznej na życzenie osób uprawnionych. Przetwarzanie danych osobowych jest również niezbędne dla realizacji pozostałych usług firmy Never Average (podstawa prawna Art. 6 RODO) takich jak: – prowadzenie treningów personalnych, – konsultacje trenerskie, dietetyczne, – prowadzenie szkoleń oraz eventów z inicjatywy Never Average lub na zlecenie innych osób, podmiotów , – obsługi zgłoszeń, które kierujesz do nas (np. przez formularz kontaktowy, e-mail czy inne komunikatory) – realizacji umów w ramach umowy sprzedaży, – obsługi reklamacji, – wystawienia faktur, rachunków imiennych, – prowadzenia wewnętrznej, prywatnej, dla uzasadnionych celów firmy statystyki. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Jeśli się na to zgodzisz (wyrazisz zgodę w formie pisemnej), możemy przetwarzać Twoje dane w celach takich jak (postawa prawna Art. 6 RODO): – organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; – prowadzenia działań marketingowych, dających możliwość kontaktu z Tobą np. drogą e-mail. 

Jakimi kategoriami danych posługuje się Never Average? W celu realizacji usług związanych z danymi dotyczącymi zdrowia mamy obowiązek pozyskania danych identyfikacyjnych takich jak: – imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, data urodzenia, możliwość identyfikacji przez numer i serię dowodu osobistego lub paszport, – dane kontaktowe w celu realizacji usługi: telefon, e-mail W celu realizacji pozostałych usług mogą być to: – imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe typu telefon, e-mail, dane kontrahenta w celach rozliczeniowych: nazwa, adres, NIP itp. RODO 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Jak długo Never Average będzie przechowywał moje dane osobowe? Będziemy przechowywać Twoje dane przez cały okres świadczenia usług, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody- do czasu jej wycofania. Po okresie zakończenia świadczenia usług dane będą przechowywane/archiwizowane zgodnie z wymogami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej lub w przypadku pozostałych danych do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Podanie Twoich danych jest niezbędne w celu realizowania naszych usług. Jest to nie tylko wymóg umowny, ale też w przypadku świadczenia usług zdrowotnych ustawowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie zgodzisz się na ich podanie, niestety nie będziesz mógł skorzystać z naszych usług. Wyjątek stanowią działania marketingowe, na które potrzebujemy Twojej pisemnej zgody i w tym przypadku podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

Czy Twoje dane mogą zostać udostępnione innym odbiorcom? Z uwagi na korzystanie z usług i rozwiązań zewnętrznych dostawców i podwykonawców Never Average może przekazać dane osobowe innym podmiotom, z którymi podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych według wymogów RODO. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: – firmom księgowym i audytorskim, – kancelariom prawnym, świadczącym usługi na rzecz never Average, – firmom świadczącym usługi informatyczne, np. hosting, – firmy obsługujące i szyfrujące dokumentację medyczną, obsługujące pracę Centrum Never Average również pod kątem rezerwacji wizyt, wysyłki sms oraz e-mail, -firmom ubezpieczeniowym, -innym firmom, z którymi Never Average zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Never Average? Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych- GIODO. Czy Never Average dokonuje profilowania i przetwarza dane w sposób zautomatyzowany? Wraz z dynamicznym rozwojem Never Average Twoje dane mogą w przyszłości zostać przetwarzane w sposób automatyczny i ulec profilowaniu, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Never Average będzie polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji i potrzeb. Pozwoli nam to na lepsze świadczenie usług i dostosowanie ich do oczekiwań naszych klientów.