Obraz Alt

dr Ewa Klocek

  /  dr Ewa Klocek
Adrian Sajdak

dr Ewa Klocek

Szkoleniowiec

Informacje

Doktor nauk o kulturze fizycznej (praca doktorska nt. „Wpływ treningu fitness na wydolność fizyczną i komponenty ciała u kobiet”). Pracownik Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie, wykładowca na studiach licencjackich i podyplomowych przedmiotów: Podstawy kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu, Biomechanika i Podstawy treningu zdrowotnego . Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień wpływu aktywności fizycznej na parametry fizjologiczne i somatyczne człowieka, możliwości ich modyfikacji oraz wpływu za zdrowie, a także roli żywieniowego wspomagania zdolności fizycznych.