Obraz Alt

Andrzej Markowski

  /  Andrzej Markowski
Andrzej Markowski

Andrzej Markowski

Szkoleniowiec

Informacje

Doktor nauk o kulturze fizycznej (specjalność: fizjologia sportu), fizjoterapeuta, dyplomowany terapeuta PNF. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (od 2007), Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Fizjoterapia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia (2014-2018), członek zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Małopolskiego. Zarówno dyplom magisterski (2006) oraz doktorski (2014) uzyskał kończąc studia magisterskie i doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Po zakończeniu studiów magisterskich odbył roczny staż w ośrodku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w Londynie (2006-2007), gdzie pracował z wykorzystaniem założeń metody SPICE. Uczestniczył również w wymianie pracowników akademickich w programie LLP (Lifelong Learning Programme) Erasmus (2009), w ramach którego przeprowadził cykl wykładów z zakresu fizjologicznych procesów termoregulacji u człowieka w Rovaniemi (Finlandia). Prowadząc własną działalność gospodarczą w zawodzie fizjoterapeuty korzysta z wielu metod i koncepcji: PNF, Mulligan Concept, Trigger Point Therapy, które skutecznie łączy z aplikacjami Kinesio Taping®, zwiększając efektywność leczenia i przyspieszając powrót do pełnej sprawności pacjentów.